voorwaarden voor inschrijving

Indien u niet beschikt over een pc, dan kan u op de dag van inschrijving vanaf 7u30 tot 16u terecht bij het onthaal van kinderdagverblijf ’t Kapoentje, waar er een pc ter uwer beschikking staat. Breng alvast je inschrijvingsformulier volledig ingevuld mee.

De openingsuren van de kinderclub zijn tijdens vakantie- en kindvrije dagen van 8u-17u.

Om in te schrijven dienen alle openstaande rekeningen betaald te zijn ten laatste 7 kalenderdagen vóór de inschrijvingsdatum. Tevens dient de kinderclub in het bezit te zijn van het dossier van het huidige schooljaar en dit voor de vóóropgestelde controledatum.

Na uw online inschrijving, ontvangt U automatisch dadelijk een kopie in uw mailbox. Indien dit niet het geval is, moet U ons onmiddellijk contacteren op het nummer 02/7570005.

In volgorde van tijdstip van inschrijving, worden de volgende voorrangregels in deze Coronatijden gehanteerd:

  • Kinderen die tijdens het schooljaar gebruik hebben gemaakt van de kinderclub en die voltijds (5 hele dagen/ per week) inschrijven.
  • Kinderen die niet tijdens het schooljaar gebruik hebben gemaakt van de kinderclub en die voltijds (5 hele dagen/ per week) inschrijven.

Een inschrijving is pas definitief als U van ons een bevestigingsmail krijgt. Deze bevestingsmail krijgt U later nadat wij alle inschrijvingsgegevens verwerkt hebben. In deze mail zullen zowel de bevestigde dagen, als de niet goedgekeurde (volzette) dagen vermeld zijn. Deze mail geldt als bewijs van inschrijving, zorg dat U deze mail steeds kan voorleggen.

De ingeschreven dagen worden steeds betaald. Deze dagen kunnen niet gewisseld worden met andere dagen of met andere kinderen. Inschrijvingen worden enkel terugbetaald na het voorleggen van een geldig doktersbewijs (binnen de 7 kalenderdagen na begin van ziekte te bezorgen).

Kinderen die niet op voorhand ingeschreven zijn, en toch gebracht worden, betalen een extra vergoeding van €15 per dag per kind boven op de dagprijs. Bij misbruik volgt uitsluiting.

Indien er vragen of bemerkingen zijn, kan u terecht op volgend nummer 02/757.00.05, mailadres info@ockapoen.be (dit mailadres niet gebruiken voor inschrijvingen!!) of langskomen bij het onthaal van het kinderdagverblijf.