voorwaarden voor inschrijving

De openingsuren van de kinderclub zijn  van 8u-17u  tijdens schoolvakanties en de kindvrije dagen.

Wegens Coronamaatregelen kan er enkel met hele weken ingeschreven worden tijdens de schoolvakanties.

Om in te schrijven dienen alle openstaande rekeningen betaald te zijn ten laatste 7 kalenderdagen vóór de inschrijvingsdatum. Tevens dient de kinderclub in het bezit te zijn van het dossier van het huidige schooljaar en dit voor de vóóropgestelde controledatum.

Na uw online inschrijving, ontvangt U automatisch dadelijk een kopie in uw mailbox. Indien dit niet het geval is, moet U ons onmiddellijk contacteren op het nummer 02/7570005.

In volgorde van tijdstip van inschrijving, worden de volgende voorrangregels in deze Coronatijden gehanteerd:

  • Kinderen die tijdens het schooljaar gebruik hebben gemaakt van de kinderclub en die voltijds (5 hele dagen/ per week) inschrijven.
  • opgelet vanaf 1 november 2022 gelden onze nieuwe tarieven 2022-2023.
  • vergeet niet tijdig een badge aan te kopen

Een inschrijving is pas definitief als U van ons een bevestigingsmail krijgt. Deze bevestingsmail krijgt U later nadat wij alle inschrijvingsgegevens verwerkt hebben. In deze mail zullen zowel de bevestigde dagen, als de niet goedgekeurde (volzette) dagen vermeld zijn. Deze mail geldt als bewijs van inschrijving, zorg dat U deze mail steeds kan voorleggen.

De ingeschreven dagen worden steeds betaald tenzij er wegens coronamaatregelen anders beslist wordt. Deze dagen kunnen niet gewisseld worden met andere dagen, weken of met andere kinderen. Inschrijvingen worden enkel terugbetaald na het voorleggen van een geldig doktersbewijs (binnen de 7 kalenderdagen na begin van ziekte te bezorgen).

Kinderen die niet op voorhand ingeschreven zijn, en toch gebracht worden, betalen een extra vergoeding van €15 per dag per kind boven op de dagprijs. Bij misbruik volgt uitsluiting.

Vanaf 1 november 2022 gelden de nieuwe tarieven :

’s Morgens:

7.00u tot 9.45u

€1 per begonnen half uur

€0,50 per begonnen half uur

’s Avonds:

15.35u tot 18.05u

€1 per begonnen half uur

€0,50 per begonnen half uur

Woensdagmiddag:

12.25u tot 18.00u

€1 per begonnen half uur met een maximum tarief van €7

€0,50 per begonnen half uur met een maximum tarief van €5

Schoolvakanties en kindvrije dagen:

 Hele dag:

8.00u tot 17.00u

€12

€7

Halve dag:

8.00u tot 12.30u

12.31u tot 17.00u

€7

€5

Extra vergoeding

per begonnen kwartier/gezin:

Tijdens weekdag vanaf 18.06u behalve woensdagnamiddag vanaf 18.01u

Tijdens schoolvakanties en kindvrije dagen:

vanaf 17.01u

 

€15

€15

Indien er vragen of bemerkingen zijn, kan u terecht op volgend nummer 02/757.00.05, mailadres info@ockapoen.be (dit mailadres niet gebruiken voor inschrijvingen!!) of langskomen bij het onthaal van het kinderdagverblijf.