voorwaarden voor inschrijving

De openingsuren van de kinderclub zijn  van 8u-17u  tijdens schoolvakanties en de kindvrije dagen.

Wegens Coronamaatregelen kan er enkel met hele weken ingeschreven worden tijdens de schoolvakanties.

Om in te schrijven dienen alle openstaande rekeningen betaald te zijn ten laatste 7 kalenderdagen vóór de inschrijvingsdatum. Tevens dient de kinderclub in het bezit te zijn van het dossier van het huidige schooljaar en dit voor de vóóropgestelde controledatum.

Na uw online inschrijving, ontvangt U automatisch dadelijk een kopie in uw mailbox. Indien dit niet het geval is, moet U ons onmiddellijk contacteren op het nummer 02/7570005.

In volgorde van tijdstip van inschrijving, worden de volgende voorrangregels in deze Coronatijden gehanteerd:

  • Kinderen die tijdens het schooljaar gebruik hebben gemaakt van de kinderclub en die voltijds (5 hele dagen/ per week) inschrijven.

Een inschrijving is pas definitief als U van ons een bevestigingsmail krijgt. Deze bevestingsmail krijgt U later nadat wij alle inschrijvingsgegevens verwerkt hebben. In deze mail zullen zowel de bevestigde dagen, als de niet goedgekeurde (volzette) dagen vermeld zijn. Deze mail geldt als bewijs van inschrijving, zorg dat U deze mail steeds kan voorleggen.

De ingeschreven dagen worden steeds betaald tenzij er wegens coronamaatregelen anders beslist wordt. Deze dagen kunnen niet gewisseld worden met andere dagen, weken of met andere kinderen. Inschrijvingen worden enkel terugbetaald na het voorleggen van een geldig doktersbewijs (binnen de 7 kalenderdagen na begin van ziekte te bezorgen).

Kinderen die niet op voorhand ingeschreven zijn, en toch gebracht worden, betalen een extra vergoeding van €15 per dag per kind boven op de dagprijs. Bij misbruik volgt uitsluiting.

Indien er vragen of bemerkingen zijn, kan u terecht op volgend nummer 02/757.00.05, mailadres info@ockapoen.be (dit mailadres niet gebruiken voor inschrijvingen!!) of langskomen bij het onthaal van het kinderdagverblijf.