Inschrijvingsdata

Inschrijvingsdata voor kindvrije dagen en vakanties
  • Maandag 27 september 2021: inschrijvingen voor kindvrije dag van 1 oktober 2021 en  herfstvakantie 2021
  • Maandag 29 november 2021 : inschrijvingen voor kerstvakantie 2021.