Inschrijvingsdata

Inschrijvingsdata voor kindvrije dagen en vakanties
  • Donderdag 29 september 2022: inschrijvingen voor  kindvrije dag van 10 oktober 2022.
  • Maandag 24 oktober 2022:  inschrijvingen voor  kindvrije dag van 18 november 2022 en herfstvakantie 2022.
  • Maandag 12 december 2022:  inschrijvingen voor  kerstvakantie 2022-2023.