Werking

Met een enthousiast team van kindbegeleidsters, huishoudster, klusjesman, administratieve medewerkers en verpleegkundigen zorgen wij voor kwalitatief, pedagogisch verantwoorde groepsopvang voor kinderen vanaf de geboorte tot ze naar de kleuterschool gaan.

Ons kinderdagverblijf werkt met "semi-verticale" leefgroepen. Dit betekent dat onze kindjes starten in een babygroep. Onze baby's maken de overstap naar de peutergroep rond de leeftijd van twee jaar.

Elke leefgroep heeft zijn ruime huiselijke “livings”. De leefruimten zijn voorzien van speciaal ontworpen speelhoeken. Ons kinderdagverblijf heeft  twee tuinen met aangepaste speeltuigen. Iedere leefgroep heeft zijn vast team en streeft ernaar ieder kind zo individueel mogelijk te benaderen en zijn eigen ritme te respecteren.

Ouderparticatie is belangrijk. Dagelijks overleg met ouders, heen-en weerboekjes, signaalkaarten, wenmomenten, ouderavonden, participatieraad zijn hier voorbeelden van.

 

kdv kabouters 2