Contactformulier Kinderdagverblijf 't Kapoentje

Welkom bij het kinderdagverblijf 't Kapoentje.

Door het invullen van dit contactformulier, zullen wij U zo vlug mogelijk contacteren om U verder te helpen.

Opgelet. Dit formulier is vrijblijvend en heeft nog geen definitieve inschrijving op de wachtlijst tot gevolg.

Registratie formulier wachtljist van kinderdagverblijf 't Kapoentje

Bij het invullen van dit registratieformulier wordt U automatisch vrijblijvend op de wachtlijst van het kindera geplaatst.

Gegevens moeder
Gegevens vader
Gegevens voor voorrangsregels
Inschrijvingsvoorwaarden wachtlijst

Door het invullen van dit formulier bent U vrijblijvend ingeschreven op onze wachtlijst.

De wachtlijst kent voorrangregels:

Ouder(s) die werk(t)(en) en/of opleiding volg(t)(en)

-Alleenstaande ouder

-Gezin met een laag inkomen

-Gezin met pleegkind(eren)

-Broer of zus

-Kwetsbaar gezin -Inwoners van Groot-Kortenberg

Uw aanvraag wordt volgens de door Uw gekozen opvangdagen en instapperiode behandeld.

De instapperioden zijn:

-na de kerstvakantie

-1 februari

-na de krokusvakantie

-na de paasvakantie

-na Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart

-1 september

-na de herfstvakantie

Bij eventuele wijziging van instapperiode dient U rekening te houden dat wijzigingsdatum geldend is voor de nieuwe periode. Concreet betekent dit dat er voor deze instapperiode reeds anderen op de wachtlijst kunnen staan en U hierachter dient aan te sluiten. Ook hier blijven de voorrangsregels gelden.

Elk kindje kan maar één maal op onze wachtlijst geplaatst worden. Indien U meermaals inschrijft, houden wij enkel met de laatste datum rekening.

Nieuwe kindjes worden pas toegezegd als er plaatsen vrijkomen. Onze peuters die naar school gaan maken plaatsje vrij voor nieuwe kinderen. Dit kan soms laattijdige toezeggingen tot gevolg hebben. Wij wensen immers uw kindje zo optimaal mogelijk op te vangen in een pedagogisch verantwoorde en huiselijke omgeving.

Na toezegging is de inschrijving pas definitief, indien, binnen de vooropgestelde tijd, aan de nodige verplichtingen (opvangovereenkomst, huishoudelijk reglement tekenen en waarborgen betalen) voldaan worden.

Indien U reeds een andere opvang voor uw kindje gevonden hebt, laat het ons gerust weten.